Bare 50 år mere

Religionshistorikeren Jens-André Herbener har flere gange, senest i dagbladet Politiken været inde på, at det er umuligt at forestille sig en verden som er til at leve i om bare et par årtier, hvis ikke der sættes en stopper for den globale befolkningseksplosion – for...

Afkoloniseringen var en historisk katastrofe

Indtil år 1400 var Kina verdens førende land. Det ændredes i løbet af 1400-tallet, hvor Europa udviklede en samfundsmodel, der leverede noget, som verden aldrig før havde set: vedvarende social, økonomisk og kulturel vækst. Når det kunne ske, skyldtes det først og...

Freden i Kiel, Grønland og Nordatlanten 1814-2014

Indtil Freden i Kiel blev undertegnet sent på natten mellem den 14. og den 15. januar 1814 indgik Danmark i et multinationalt nordatlantisk imperium på størrelse med Romerriget. Under den dansk-norske krone lå – foruden Danmark og Norge – Grønland, Island, Færøerne...

Danish Empire

A Danish Empire understood as a political unity with a number of peoples speaking various languages under Danish rule has existed since the beginning of the first millennium. This entry covers the period from the end of the Viking period (c.1100) until today. The...